Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam - Trung tâm Unesco phát triển văn hóa thể thao

Minh Quân Bùi Vietnam Idol 2015 – Thank You For The Music

Singer: Minh Quân Bùi
Pianist: Phạm Quang Học (FB: https://www.facebook.com/Trungtamamnh…) (Website:http://trungtamamnhacwm.com/)
Audio & Video Produced by Dang Truong Giang
Thu âm tại phòng thu Acoustica Studio

Mr. Phạm Quang Học
Hotline 1
0967.499.453

Hotline 2

0936.069.694